Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

Sist oppdatert: 30.07.2021

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
vmName The name of your VM master node.
vmssName The name of your VMSS cluster.
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminKey SSH Key for the Virtual Machine.
defaultNodeCount The initial node size of your VMSS cluster.
minNodeCount The min node size of your VMSS cluster.
maxNodeCount The max node size of your VMSS cluster.
spClientId ServicePrincipal ClientID
spClientSecret ServicePrincipal Secret
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmssDnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the VMSS.
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
vmssSubnetName Name of the VMSS subnet in the virtual network

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer