Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

KEMP LoadMaster (MultiNIC)

Sist oppdatert: 05.05.2021

This template creates a KEMP LoadMaster with two interfaces into existing Subnets.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
balPassword Password for bal account
balUsername Username for bal account
existingvirtualNetworkResourceGroup Name of the resource group that contains the existing virutal network.
existingvirtualNetworkName Name of the existing virutal network the KEMP LoadMaster will be deployed to.
existingsubnetName1 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
existingsubnetName2 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.
vmSize Size of the VM.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av KurtJung