Hopp over navigasjon

Kafka on Ubuntu VMs

Sist oppdatert: 21.08.2018

This template creates Kafka streaming replication from one zookeeper to one or more brokers each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountNamePrefix Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
tshirtSize T-shirt size of the Kafka deployment
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Kafka environment
virtualNetworkName Virtual network name
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kafka-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kafka-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer