Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

Sist oppdatert: 09.06.2021

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
jenkinsVMAdminUsername User name for the Jenkins Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
jenkinsReleaseType The Jenkins release type.
repositoryUrl GitHub repository URL for the source code.
clientId Client id for Azure service principal.
clientSecret Client secret for Azure service principal.
VMDnsPrefix Unique DNS Name for the new Tomcat Virtual Machine.
VMAdminUsername Username for the new Tomcat Virtual Machine.
VMAdminPassword Password for the new Tomcat Virtual Machine.
OMSWorkspaceName OMS workspace name.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cicd-vmss/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jenkins/jenkins-cicd-vmss/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer