Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

Sist oppdatert: 07.09.2022

The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and normalizes, groups, transforms, and persists device health data in the Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) service within an Azure Health Data Services workspace.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
basename Base name that is used to name provisioned resources. Should be alphanumeric, at least 3 characters and up to or less than 16 characters.
location The location where the resources(s) are deployed. This can be a different Azure region than where the Resource Group was deployed.
deviceMapping The mapping JSON that determines how incoming device data is normalized.
destinationMapping The mapping JSON that determines how normalized data is converted to FHIR Observations.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer