Hopp over navigasjon

Deploy IOMAD on Ubuntu on a single VM.

Sist oppdatert: 02.07.2018

This template deploys IOMAD as a LAMP application on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM, does a silent install of MySQL, Apache and PHP on it, and then deploys IOMAD on it. After the deployment is successful, you can go to /iomad to start congfiguring IOMAD.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize The size of the VM.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/iomad-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer