Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy IOMAD cluster on Ubuntu

Sist oppdatert: 04.05.2021

This template deploys IOMAD as a LAMP application on Ubuntu. It creates a one or more Ubuntu VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys IOMAD on the cluster. It configures a load balancer for directing requests to the front end VM's. It also configures NAT rules to allow admin access to each of the VM's. It also sets up a moodledata data directory using file storage shared among the VM's. After the deployment is successful, you can go to /iomad on each frontend VM (using web admin access) to start configuring IOMAD.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
fullNameOfSite Full name of the IOMAD site displayed in the UI.
shortNameOfSite Short name of the IOMAD site.
iomadAdminUsername User name for the IOMAD site administrator.
iomadAdminPassword Password for the IOMAD site administrator.
iomadAdminEmail Email for the IOMAD site administrator. It should be in the correct email address format such as: abc@xyz.com
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/iomad/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/iomad/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer