IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

Sist oppdatert: 09.12.2015

Kostnadsoverslag

$19.710

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
envPrefixName Prefix for the environment (2-5 characters)
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
webSrvVMSize The size of the Web Server VMs Created
numberOfWebSrvs Number of Web Servers
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
storageAccountType The type of the Storage Account created

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer