Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy HDInsight cluster with existing default storage

Sist oppdatert: 14.06.2021

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight. The cluster uses an existing storage account as the default storage accout.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
ClusterName The name of the HDInsight cluster to create. This must be unique, less than 59 characters, can contain letters, numbers, and hyphens (the first and last characters must be a letter or number). The name cannot contain a reserved keyword.
ClusterType The type of the HDInsight cluster to create.
ClusterVersion The HDInsight cluster version to create.
ClusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards. The cluster login username must be 2-20 characters and consist of digits, lowercase letters, and/or the following special characters: (!#$%&'()-^_`{}~). The name cannot contain a reserved keyword.
ClusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one upper case letter, one lower case letter, and one non-alphanumeric character. The following characters are not allowed (single-quote, double-quote, backslash, right-bracket, full-stop). Also, the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster. The SSH username can only consist of digits, upper or lowercase letters, and/or the following special characters (%&'^_`{}~). Also, it cannot be the same as the cluster login username or a reserved word.
sshPassword SSH password must be 6-72 characters long and must contain at least one digit, one upper case letter, and one lower case letter. It must not contain any 3 consecutive characters from the cluster login name
clusterStorageResourceGroup The existing storage resource group name.
storageAccountName The short name of the default Azure storage account name. This account needs to be secure transfer enabled.
Location Location for all resources.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the workdernode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-with-existing-default-storage-account/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-with-existing-default-storage-account/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer