Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy an edge node to an existing HDInsight cluster

Sist oppdatert: 03.11.2021

This template allows you to create an empty edge node and add it to an existing HDInsight cluster. For more information, see https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterName The name of the HDInsight cluster to create. This must be a unique name, less than 59 characters, can contain letters, numbers, and hyphens (the first and last characters must be a letter or number). The name can not contain a reserved keyword.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
installScriptActionFolder A script action folder holding the script.
installScriptAction A script action you can run on the empty node to install or configure additiona software.
EdgeNodeVirtualMachineSize This is the EdgeNode Azure Virtual Machine size, and will effect the cost. If you don't know, just accept the default value.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer