Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy HBase geo replication

Sist oppdatert: 12.05.2021

This template allows you to configure an Azure environment for HBase replication across two different regions with VPN vnet-to-vnet connection.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterNamePrefix The prefix of the HDInsight cluster name.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
Vnet1Region Region for the first vNet.
Vnet2Region Region for the second vNet. This should be in another Azure region from the first vNet.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
UnbuntuNodeVirtualMachineSize This is the Unbuntu DNS node Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-hbase-replication-geo/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-hbase-replication-geo/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer