Hopp over navigasjon

Guacamole VM in existing VNet

Sist oppdatert: 02.05.2016

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingVNETLocation Location of the existing VNet (in which to deploy this VM)
vmName Name for the Guacamole VM
vmSize Instance size for the Guacamole VM
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNet
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the Resource Group containing the existing VNet
existingSubnetName Name of the subnet in the VNet you want to use

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer