Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Buffalo Web App

Sist oppdatert: 17.05.2021

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The Azure Region which should be targeted while provisioning the infrastructure described in this template.
imageName The image which defines the application to be hosted in Azure.
name A unique name to identify the site, and its relate assets once it is created.
database The flavor of database that should be deployed alongside this application.
databaseName The name that will identify the database which is created, should one be created.
databaseAdministratorLogin The user handle for the administrator of the database to be created.
databaseAdministratorLoginPassword The password for the administrator of the database to be created.
dockerRegistryAccess Denotes whether the image selected lives in a public or private Docker registry.
dockerRegistryServerURL The url of the Docker registry which hosts the repository being used to host the image for your site.
dockerRegistryServerUsername The user handle used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.
dockerRegistryServerPassword The password used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer