Hopp over navigasjon

Deploys a N node Gluster File System

Sist oppdatert: 03.07.2018

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on Ubuntu

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
hostOs OS to install on the host system (Centos was removed due to breaking change)
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
diskSize The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer