Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

GitHub Enterprise Server

av GitHub
Sist oppdatert: 26.05.2021

GitHub Enterprise Server is the private version of GitHub.com that will run on a VM in your Azure subscription. It makes collaborative coding possible and enjoyable for enterprise software development teams.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
accountPrefix Unique prefix for your Storage Account and VM name. Must be all lower case letters or numbers. No spaces or special characters.
adminUsername Username for the VM. This value is ignored.
vmSize VM Size. Select an ES v3 Series VM with at least 32 GB of RAM. Default value: Standard_E4s_v3
storageDiskSizeGB Select a Premium Storage disk capacity for your source code, in GB. Default value: 512.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/github-enterprise/github-enterprise/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/github-enterprise/github-enterprise/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer