Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Front Door with Container Instances and Application Gateway

Sist oppdatert: 16.02.2022

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
containerInstancesSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the container group subnet within the virtual network.
applicationGatewaySubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Application Gateway subnet within the virtual network.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-container-instances-application-gateway-public/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-container-instances-application-gateway-public/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer