Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Front Door Standard/Premium with API Management origin

Sist oppdatert: 16.02.2022

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
apiManagementSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the API Management subnet within the virtual network.
apiManagementServiceName The name of the API Management service instance to create. This must be globally unique.
apiManagementPublisherName The name of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementPublisherEmail The email address of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementSku The name of the SKU to use when creating the API Management service instance. This must be a SKU that supports virtual network integration.
apiManagementSkuCount The number of worker instances of your API Management service that should be provisioned.
frontDoorProxyEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management proxy gateway. This must be globally unique.
frontDoorDeveloperPortalEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management developer portal. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer