Blockchain - Ethereum Private Consortium Network

Sist oppdatert: 20.09.2016

This template fully automates the provisioning of necessary Azure resources like VMs, storage, network settings etc. as well as the configuration of Go Ethereum (geth) and accounts. It also stands up an administration website to monitor the nodes in the network and provide ether to new accounts. To deploy on Azure Government, go to the Azure quick start repository via the Browse on GitHub button.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
namePrefix String used as a base for naming resources (6 alphanumeric characters or less). A unique hash is prepended to the string for some resources, while resource-specific information is appended.
adminUsername Administrator username of each deployed VM (alphanumeric characters only)
adminPassword Administrator password for each deployed VM
ethereumAccountPsswd Password used to secure the default Ethereum account that will be generated
ethereumAccountPassphrase Password used to generate the private key associated with the default Ethereum account that is generated. Consider a password with sufficient randomness to ensure a strong private key
ethereumNetworkID Private Ethereum network ID to which to connect (max 9 digit number)
numConsortiumMembers Number of members within the network. Each member's nodes live in their own subnet.
numMiningNodesPerMember Number of mining nodes to create for each consortium member.
mnNodeVMSize Size of the virtual machine used for mining nodes
numTXNodes Number of load balanced transaction nodes
txNodeVMSize Size of the virtual machine for transaction nodes
genesisBlock Genesis Block for the network

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ethereum-consortium-blockchain-network/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ethereum-consortium-blockchain-network/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer