Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

EPiserverCMS in Azure

Sist oppdatert: 04.05.2021

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
WebApplicationWebAppName Name of the WebApp Running EPiServer
WebApplication-HostingPlanNameName Name of the App Service Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameSKU Describes the pricing name of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanTierSKU Describes the pricing tier of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameWorkerSize Describes the WorkerSize level of the Hosting Plan
StorageAccountType Describes the Storage Account Type
StorageAccountName Name of the Storage Account
sqlserverName Name of the Sql Server
sqlserverAdminLogin Name of the Sql Admin Account
sqlserverAdminLoginPassword Password of the Sql Admin Account
SQL-DatabaseName Name of the Sql Database
SQL-DatabaseCollation Describes the performance level for SQL Databse Collation
SQL-DatabaseEdition Describes the performance level for SQL Database Edition
SQL-DatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusSku The messaging tier for service Bus namespace
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer