Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

DLWorkspace Deployment

Sist oppdatert: 09.06.2021

Deploy DLWorkspace cluster on Azure

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterNameDesired Name of cluster - should be lowercase, if it is not, a lowercase version will be used.
location Location of resources.
adminUsername Username on machines.
adminPassword Password for the virtual machines .
dlwsAdmins Comma separated list of users allowed to log into DLWorkspace webportal as administrator and manage the cluster
devSourceIP Array of IP prefixes of machines which can be used to connect to the dev box.
numberOfInfraVM Number of infra-VM to deploy.
infraVMSize Size of the infra-VM. Use a CPU VM for infra-VM.
numberOfWorkerVM Number of worker-VM to deploy.
workerVMSize Size of the worker-VM. Use a GPU VM for worker-VM.
openIDProvider Provider for OpenID Authentication - currently supports MSFT or Google, leave blank if not using.
openIDTenant Name of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientID ClientID of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientSecret Client Secret of the web application registered with the authentication provider.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer