Hopp over navigasjon

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-kubernetes

Sist oppdatert: 26.10.2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Kubernetes and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername user name for the virtual machines.
azureUsername azure portal login username
azurePassword azure portal login password
sshPublicKey generate ssh public key
adminPassword password for elk and vmss virtual machines
jenkinsVmSize vm size of jenkins server
buildInstanceVmSize vm size of build instance
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
kubernetesClusterName name of kubernetes cluster
agentCount number of agents
agentVmSize size of agent vm
masterCount number of agents
masterVmSize size of master vm
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer