Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Azure Databricks All-in-one Templat VNetInjection-Pvtendpt

Sist oppdatert: 11.08.2022

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network, and Private Endpoint.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with secure cluster connectivity (SCC) enabled or not (No Public IP).
location Location for all resources.
nsgName The name of the network security group to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
privateSubnetCidr CIDR range for the private subnet.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicNetworkAccess Indicates whether public network access is allowed to the workspace with private endpoint - possible values are Enabled or Disabled
publicSubnetCidr CIDR range for the public subnet.
privateEndpointSubnetCidr CIDR range for the private endpoint subnet..
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
requiredNsgRules Indicates whether to retain or remove the AzureDatabricks outbound NSG rule - possible values are AllRules or NoAzureDatabricksRules.
vnetCidr CIDR range for the vnet.
vnetName The name of the virtual network to create.
PrivateEndpointSubnetName The name of the subnet to create the private endpoint in.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-privateendpoint/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-privateendpoint/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer