Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a subscription under an EA account

Sist oppdatert: 23.04.2021

This template is a management group template that will create a subscription via an alias. It can be used for an Enterprise Agreement billing mode only. The official documentation shows modifications needed for other types of accounts.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
enrollmentAccount EnrollmentAccount used for subscription billing
billingAccount BillingAccount used for subscription billing
subscriptionAlias Alias to assign to the subscription
subscriptionDisplayName Display name for the subscription
subscriptionWorkload Workload type for the subscription

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/managementgroup-deployments/create-subscription/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer