Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a resourceGroup, apply a lock and RBAC

Sist oppdatert: 15.06.2021

This template is a subscription level template that will create a resourceGroup, apply a lock the the resourceGroup and assign contributor permssions to the supplied principalId. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
rgName Name of the resourceGroup to create
rgLocation Location for the resourceGroup
principalId principalId of the user that will be given contributor access to the resourceGroup
roleDefinitionId roleDefinition to apply to the resourceGroup - default is contributor
roleAssignmentName Unique name for the roleAssignment in the format of a guid

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer