Hopp over navigasjon

Create a Budget

Sist oppdatert: 15.03.2018

This template shows how to create a budget under a resource group. This feature is available to enterprise customers only

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
budgetName Name of the Budget. It should be unique within a resource group.
amount The total amount of cost or usage to track with the budget
budgetCategory The category of the budget, whether the budget tracks cost or usage.
timeGrain The time covered by a budget. Tracking of the amount will be reset based on the time grain.
startDate The start date must be first of the month in YYYY-MM-DD format. Future start date should not be more than three months. Past start date should be selected within the timegrain preiod.
endDate The end date for the budget in YYYY-MM-DD format. If not provided, we default this to 10 years from the start date.
operator The comparison operator.
threshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0 and 1000.
contactEmails The list of email addresses to send the budget notification to when the threshold is exceeded.
contactRoles The list of contact roles to send the budget notification to when the threshold is exceeded.
contactGroups The list of action groups to send the budget notification to when the threshold is exceeded. It accepts array of strings.
resourcesFilter The list of filters on resources.
metersFilter The list of filters on meters, mandatory for budgets of usage category.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-budget/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-budget/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer