Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create and enable a DDoS protection plan

Sist oppdatert: 16.03.2022

This template creates a DDoS protection plan and a virtual network. It also enables the DDoS protection plan for the virtual network.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
ddosProtectionPlanName Specify a DDoS protection plan name.
virtualNetworkName Specify a DDoS virtual network name.
location Specify a location for the resources.
vnetAddressPrefix Specify the virtual network address prefix
subnetPrefix Specify the virtual network subnet prefix
ddosProtectionPlanEnabled Enable DDoS protection plan.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/create-and-enable-ddos-protection-plans/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer