Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

Sist oppdatert: 04.08.2022

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
applicationName Application Name
location Location for all resources.
appServicePlanTier App Service Plan's pricing tier. Details at https://azure.microsoft.com/pricing/details/app-service/
appServicePlanInstances App Service Plan's instance count
repositoryUrl The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
databaseName The Cosmos DB database name.
containerName The Cosmos DB container name.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer