Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB SQL Account with data plane RBAC

Sist oppdatert: 06.07.2021

This template will create a SQL Cosmos account, a natively maintained Role Definition, and a natively maintained Role Assignment for an AAD identity.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location for all resources.
accountName Cosmos DB account name, max length 44 characters
roleDefinitionName Friendly name for the SQL Role Definition
dataActions Data actions permitted by the Role Definition
principalId Object ID of the AAD identity. Must be a GUID.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-rbac/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-rbac/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer