Hopp over navigasjon

Cloudera Director

Sist oppdatert: 31.08.2017

This template deploys Cloudera Director with a MySQL server and a BIND DNS server on a single VM. Cloudera Director is the fastest, easiest way to manage the lifecycle of enterprise Apache Hadoop clusters on Azure. The Director VM includes a template for deploying CDH and Cloudera Manager, enabling you to run high-value big data workloads on Azure.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin user name for the VMs
adminPassword Admin password for the VMs (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dbUsername User name for the MySQL Server
dbPassword password for the DB Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dirUsername User name for the Director Server
dirPassword password for the Director Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
subscriptionId Azure Active Directory subscription ID
tenantId Azure Active Directory tenant ID
clientId Azure Active Directory client ID
clientSecret Azure Active Directory client secret key
directorSize The size of the VM for Director server
masterType The size of the VMs deployed as Master(s) in the cluster
workerType The size of the VMs deployed as Workers in the cluster
edgeType The size of the VMs deployed as Edge(s) in the cluster
directorEnvironmentName Environment name use by Cloudera Director
dnsNamePrefix Unique DNS name prefix where the director VM will be exposed
dnsNameSuffix Unique DNS suffix where the VMs will be exposed
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
directorServerIPAddress IP address for the director server
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Jason Wang