Hopp over navigasjon

CI/CD & Containerized App Deployment with Docker Enterpise and CloudBees Jenkins

Sist oppdatert: 23.10.2017

This quick start launches a stack that allows you to Build, Run & Ship Containerized Applications using Docker Enterprise Edition and CloudBees Jenkins. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The location where the solution will be deployed.
jenkinsDnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Operations Center Web Front-End.
jenkinsUsername Admin User name for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsPassword Admin Password for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsAdminPassword Password for the 'admin' user on jenkins initial security setup.
size Size of your CloudBees Jenkins Platform deployment.
ucpControllerCount Number of UCP Controller VMs
ucpNodeCount Number of UCP node VMs
ucpDtrNodeCount Number of DTR node VMs
dockerAdminUsername OS Admin User Name for UCP Controller Nodes, UCP Nodes and DTR Nodes
dockerAdminPassword OS Admin password
controllerLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for Controller Load Balancer
nodeLbPublicIpDnsName DNS label for UCP Nodes Load Balancer
nodeDtrLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for DTR Load Balancer
ucpLicenseKey License Key for UCP (Url)
ucpAdminPassword Password for UCP Admin Account
baseUrl Base URL for Artifacts

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Mazhar Hussain Warsi