Hopp over navigasjon

Cisco Cloud Services Router 1000v - Existing VirtualNetwork

Sist oppdatert: 18.10.2016

This deployment creates a CSR with 2 NICs, placed in an existing virtualNetwork. The virutal network must have at least 2 subnets. User defined routes are created on the subnets to ensure the CSR is used as the default gateway for virtual machines in the private subnet. Finally, the IP Forwarding flag is set on Azure to allow the CSR to properly pass traffic. To deploy this template to Azure Government, go to the Quickstart repository via the Browse on GitHub button.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group that contains the existing virutal network.
virtualNetworkName Name of the existing virutal network the router will be deployed to.
subnet1Name Name of the first subnet.
subnet2Name Name of the second subnet.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer