Chef with JSON parameters on Ubuntu/Centos

Sist oppdatert: 07.08.2018

Deploy an Ubuntu/Centos VM With Chef with JSON parameters

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmDnsName DNS name for the VM
adminUsername Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password for the Virtual Machine
osType The type of the operating system you want to deploy.
vmSize VM Size
chef_node_name The name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key
validation_key_format Format in which Validation Key is given. e.g. plaintext, base64encoded
secret Encrypted Data bag secret
chef_service_interval Frequency(in minutes) at which the chef-service runs.
bootstrap_version Chef Client Version
bootstrap_channel Release channel for Chef Client Version
daemon Daemon option is only for Windows. Allowed values: none/service/task
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/chef-json-parameters-linux-vm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer