Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Chef Backend High-Availability Cluster

Sist oppdatert: 09.06.2021

This template creates a chef-backend cluster with front-end nodes attached

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
_secretsLocation URL of the Standard storage account blob container to receive shared secrets and config files. (ie. https://mystandardstorage.blob.core.windows.net/artifactsfolder )
_secretsLocationSasToken Generated Shared Acccess Signature token to access _secretsLocation
adminUsername Administrator username on all VMs
chefBEType Chef BE VM Storage Type must match chefBEvmSize
chefBEvmSize Chef BE VM Size must match chefBEType
chefDNSName DNS name used for public IP addresses and as base for naming other resources. Must be globally unique and 3 to 61 characters long.
chefFEType Chef FE VM Storage Type must match chefFEvmSize
chefFEvmSize Chef FE VM Size must match chefFEType
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
storageURL URL for Azure Storage should need changing for regional only
ubuntuVersion Ubuntu version

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer