Hopp over navigasjon

Chef Automate (HA)

Sist oppdatert: 21.06.2017

A template to deploy Chef Server in a High Availability mode, plus Chef Automate

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
objectId Object Id of the AAD user or service principal that will have access to the vault. Available from the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets
vaultSku SKU for the vault
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmSize size of the Virtual Machine.
chefServerDnsPrefix dens name for chef server
chefAutomateDnsPrefix chef automate dns name
firstName administrator user for chef automate
lastName administrator user for chef automate
emailId emaild for chef automate
organizationName Organization name for chef automate
appID servicePrinciple
password password
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Stuart Preston