Deploy a Check Point Security Gateway

Sist oppdatert: 24.01.2016

Kostnadsoverslag

$416.7777000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template creates a VNET with multiple subnets and deploys a Check Point Security Gateway into that VNET

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminPassword Administrator password
authenticationType Authentication type
newStorageAccountName Name of storage account
offer Offer version and type
sshPublicKey Administrator SSH public key
vmName Name of the Security Gateway
vmSize Size of the VM
installSecurityGateway Install Security Gateway
installSecurityManagement Install Security Management
managementGUIClientNetwork Allowed network for Management GUI clients
sicKey One time key for Secure Internal Communication

Bruke malen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-multi-nic/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-multi-nic/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer