Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

av gball14
Sist oppdatert: 09.11.2021

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
urlSigningKeysSubId Subscription Id of UrlSigning Keys
urlSigningKeysResourceGroup Resourcegroup of UrlSigning Keys
urlSigningKeysVaultName Keyvault of UrlSigning Keys
urlSigningKeysSecret1Name UrlSigning keys secret1 Name
urlSigningKeysSecret1Version UrlSigning keys secret1 version
urlSigningKeysSecret2Name UrlSigning keys secret2 Name
urlSigningKeysSecret2Version UrlSigning keys secret2 version
CDNSku CDN SKU names
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer