Hopp over navigasjon

Bitcore Node and Utilities for Bitcoin on CentOS VM

Sist oppdatert: 02.07.2018

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a Bitcore Node instance with the complete set of Bitcoin utilities. The deployment template creates a CentOS VM, installs Bitcore and provides a simple bitcored executable. With this template, you will be running a full node on the Bitcoin network as well as a block explorer called Insight.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmDnsPrefix This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
vmSize Size of VM
sizeOfEachDataDiskInGB Size of each data disk in GB
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/bitcore-centos-vm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/bitcore-centos-vm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer