Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Logic App to email reports on backup cost optimizmation

Sist oppdatert: 24.05.2021

This template deploys a Logic App that sends periodic reports on inactive backup resources, possible backup schedule optimizations and possible backup retention optimizations, to a specified set of email addresses.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
logicAppName Name of the Logic App to be created.
location Azure region in which the Logic App should be created.
logicAppWorkspace Name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to. Note that the Logic App connects to a single workspace, but can query data across multiple workspaces. Use the 'Workspaces To Query' parameter to specify the list of workspaces that the Logic App should query data from.
workspaceSubscriptionId Subscription Id of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspaceResourceGroup Resource Group name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspacesToQuery List of workspaces that the Logic App should query data from. Should be a comma-separated array of values of the format ['/subscriptions/{subscriptionId1}/resourceGroups/{resourceGroupName1}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName1}','/subscriptions/{subscriptionId2}/resourceGroups/{resourceGroupName2}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName2}']
emailFrequency Frequency at whch emails should be received by the recipient(s). Select 'Day' for sending emails once a day, 'Week' for sending emails once a week, or 'Month' for sending emails once a month.
recipientEmailId Email id of the recipient(s). To specify multiple email ids, use a semicolon-separated list.
startDate Start Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
endDate End Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
vaultSubscriptionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of subscriptions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format '{subscriptionId1},{subscriptionId2},..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all backup subscriptions that are sending data to the specified Log Analytics workspaces.
vaultLocationListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of regions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format 'location1,location2,..' (eg. eastus,westus). Default value is '*', which enables the Logic App to query data for vaults across all Azure regions in the specified subscriptions.
vaultListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Recovery Services vaults. Should be of the format 'vaultname1,vaultname2,..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data for all vaults in the specified subscriptions and locations.
backupSolutionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Azure Backup solutions being used in your environment. Should be of the format 'solution1,solution2,..' (eg. Azure VM Backup,SQL in Azure VM Backup,DPM). Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all Azure Backup solutions being used.
excludeLegacyEvent Selecting 'true' enables the Logic App to avoid querying data that is sent to the legacy Azure Diagnostics table in the Log Analytics workspace(s). Excluding the legacy table improves query performance time.
dailyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for daily retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their daily retention point duration, use the value -1.
weeklyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for weekly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their weekly retention point duration, use the value -1.
monthlyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for monthly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their monthly retention point duration, use the value -1.
yearlyRPRetentionFilter For the grid 'Backup Instances with large retention duration' that is exported by the Logic App, you can use this parameter to display only those backup instances whose configured retention duration for yearly retention points is greater than the value specified in this parameter. To display all backup instances irrespective of their yearly retention point duration, use the value -1.
aggregationType Use to specify the granularity at which data is sampled in the case of trend graphs.
resourceTags Tags to be assigned to the Logic App and the API connection resources.
emailSubject Subject of the email to be received by the recipient(s).

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-optimize-report/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-optimize-report/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer