Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a Firewall and FirewallPolicy with Rules and Ipgroups

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template deploys an Azure Firewall with Firewall Policy (including multiple application and network rules) referencing IP Groups in application and network rules.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Virtual network name
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
location Location for all resources.
infraipgroup (ingen beskrivelse tilgjengelig)
workloadipgroup (ingen beskrivelse tilgjengelig)
firewallPolicyName (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer