Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Sist oppdatert: 17.07.2021

Cloud adoption for an Enterprise, small or large, require responsible and efficient governance models to derive value from their cloud deployments. CloudWise (a code-name for the solution), is a composite solution available from Azure Partner QuickStarts, is an adoption enabler for Customers, System Integrators and Partners alike, that delivers a self-serviceable, automated governance and operations solution, focused on Optimizing Your Costs, Improve Your Application(s) Reliability, Reducing Business Risk. The solution highlights the core governance pillars of Visibility and Control.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
omsWorkspaceSharedKey Shared key of the OMS workspace
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
sqlAdministratorLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlAdministratorLoginPassword The password to use for the database server administrator.
omsWorkspaceName Provide the OMS Workspace Name.
automationAccountName Provide the name of an existing Automation Account with SPN.
automationRegion Location of the existing Automation Account.
omsRegion Location of the OMS regions.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer