Azure mgmt. demo

Sist oppdatert: 11.08.2017

Deploys Azure mgmt with attached workload

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
omsRecoveryVaultName Assign a name for the ASR Recovery Vault
omsRecoveryVaultRegion Specify the region for your Recovery Vault
omsWorkspaceName Assign a name for the Log Analytic Workspace Name
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsAutomationAccountName Assign a name for the Automation account
omsAutomationRegion Specify the region for your Automation account
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNameSuffix Assing a suffix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy
vmSize (ingen beskrivelse tilgjengelig)
username (ingen beskrivelse tilgjengelig)
pwd (ingen beskrivelse tilgjengelig)
vmResourceGroup (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer