The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create VNet with two Subnets, local network, and gateway

Sist oppdatert: 16.07.2015

This template creates a VNet, 2 subnets, and a gateway

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
enableBgp Enable or disable BGP
gatewayType VPN or ER
vpnType Route based or policy based
localGatewayName Name for gateway connected to other VNet/on-prem network
localGatewayIpAddress Public IP address for the gateway to connect to (from other VNet/on-prem)
localGatewayAddressPrefix CIDR block for remote network
virtualNetworkName Name for new virtual network
addressPrefix Name for new virtual network
subnet1Name Name for VM subnet in the new VNet
gatewaySubnet Name for gateway subnet in new VNet
subnet1Prefix CIDR block for VM subnet
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet
gatewayPublicIPName Name for public IP object used for the new gateway
gatewayName Name for the new gateway

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/arm-asm-s2s/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer