Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create an Application Gateway v2

Sist oppdatert: 15.06.2021

This template creates an application gateway v2 in a virtual network and sets up auto scaling properties and an HTTP load-balancing rule with public frontend

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network address range
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet address range
applicationGatewayName Application Gateway name
minCapacity Minimum instance count for Application Gateway
maxCapacity Maximum instance count for Application Gateway
frontendPort Application Gateway Frontend port
backendPort Application gateway Backend port
backendIPAddresses Back end pool ip addresses
cookieBasedAffinity Cookie based affinity
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer