Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess

av rajajip
Sist oppdatert: 24.05.2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Application Gateway Log Processor, GoAccess, Apache WebServer and configures it to analyze Azure Application Gateway access logs.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username you want to use for the VM the template creates
vmSize Size of the VM
dnsNameForPublicIP The DNS name (prefix) you want to use for the VM to map against its public IP
appGwAccessLogsBlobSasUri The SAS URL connection string for the storage account blog where your Application Gateway Access Logs are stored
filterRegexForAppGwAccessLogs A regex to use to filter the Application Gateway Access Logs to a specific subset. For example, if you have multiple application gateways publishing logs to the same storage account blob, and you only want GoAccess to surface traffic stats for say one of the Application Gateways, you can provide a regex for this field to filter to just that instance.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer