Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

App Configuration

Sist oppdatert: 11.05.2021

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Specify the locations for all resources.
adminUsername Specify the virtual machine admin user name.
adminPassword Specify the virtual machine admin password.
domainNameLabel Specify the DNS label for the virtual machine public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Specify the size of the VM.
storageAccountName Specify the storage account name.
appConfigStoreResourceGroup Name of the resource group for the app config store.
appConfigStoreName App configuration store name.
vmSkuKey Specify the name of the key in the app config store for the VM windows sku.
diskSizeKey Specify the name of the key in the app config store for the VM disk size

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer