Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

App Configuration

Sist oppdatert: 17.03.2022

This template creates a new Azure App Configuration store with two key-values.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
configStoreName Specifies the name of the App Configuration store.
location Specifies the Azure location where the app configuration store should be created.
keyValueNames Specifies the names of the key-value resources. The name is a combination of key and label with $ as delimiter. The label is optional.
keyValueValues Specifies the values of the key-value resources. It's optional
contentType Specifies the content type of the key-value resources. For feature flag, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.ff+json;charset=utf-8. For Key Value reference, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.keyvaultref+json;charset=utf-8. Otherwise, it's optional.
tags Adds tags for the key-value resources. It's optional

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer