Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a multiregion Premium tier API Management instance

Sist oppdatert: 28.03.2022

This template demonstrates how to create an API Management instance with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
apiManagementServiceName Name of the API Management service.
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location of the primary region of API Management service.
additionalLocations Additional Locations to setup the ApiManagement gateway.
disableGatewayInAdditionalLocation Ability to enable/disable Gateway proxy in any region including primary region.
minApiVersionToAllowOnControlPlane Minimum Api-Version to allow on all clients to Control Plane to prevent users with read-only permissions from accessing service secrets.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer