Hopp over navigasjon

Create a Windows VM with Anti-Malware extension enabled

Sist oppdatert: 07.04.2015

This template creates a Windows VM and sets up the Anti-Malware protection

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
storageType Type of Storage
publicIPAddressName Public IP Address Name
publicIPAddressType Public IP Address Type
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
virtualNetworkName VNET Name
addressPrefix VNET address space
subnet1Name Subnet 1 name
subnet1Prefix Subnet 1 address space
nicName Name of the NIC
vmExtensionName Extension name
location The region you wish to deploy your resources to

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/anti-malware-extension-windows-vm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/anti-malware-extension-windows-vm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer