Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create new ANF resource with SMB volume

Sist oppdatert: 13.05.2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Same location of resource group for all resources
netappAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
adUsername The value of Active Directory username
adPassword The value of Active Directory password
smbServerName SMB server name
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
anfSubnetName The name of the subnet where the ANF volume will be created. This subnet will be delegated to Microsoft.NetApp/volumes.
anfSubnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
dnsIpAddress IP Address of the existing AD DNS Controller
domainName Domain name for AD
virtualNetworkSubscriptionId SubscriptionId of the existing virtual network
virtualNetworkResourceGroupName ResourceGroup name of the existing virtual network
virtualNetworkName Name of the existing virtual network

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer