Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

Sist oppdatert: 27.05.2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Same Location of resource group for all resources in the same deployment.
netAppAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the NFS Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
virtualNetworkName Name of the Virtual Network (VNet) from which you want to access the volume. The VNet must have a subnet delegated to Azure NetApp Files.
vnetAddressPrefix Virtual Network address range.
allowedClients Root Access to the volume.
subnetName Subnet name that you want to use for the volume. The subnet must be delegated to Azure NetApp Files.
subnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
protocolTypes NFS version (NFSv3 or NFSv4.1) for the volume.
unixReadOnly Read only flag.
unixReadWrite Read/write flag.
snapshotDirectoryVisible Snapshot directory visible flag.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Adel Ghabboun